Žurnalas RUBINAITIS

Parengė Tomas Dirgėla

  • Tai seniausias lietuviškas žurnalas apie vaikų literatūrą, pradėtas leisti nuo 1994 m.
  • Žurnalas leidžiamas keturis kartus per metus, nors pirmaisiais gyvavimo metais pasirodydavo po du „Rubinaičio” numerius.
  • Leidinys pavadintas pagal pirmąją lietuvišką vaikams ir jaunimui skirtą apysaką „Rubinaičio Peliūzės gyvenimas”, kurią 1846 m. parengė Simonas Daukantas.
  • Pirmojo numerio redaktorė buvo Jolanta Zabarauskienė, o nuo antrojo numerio iki šių dienų „Rubinaičio” vyriausiuoju redaktoriumi yra doc. dr. Kęstutis Urba.

  • Žurnalą leidžia Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos (IBBY) Lietuvos skyrius, kurio tikslas – puoselėti ir skleisti vaikų ir jaunimo literatūrą.
  • Leidinyje galima rasti ne tik originalių apžvalgų, recenzijų, mokslinių straipsnių ar pokalbių, bet ir iš kitų kalbų verstų tekstų.
  • Šiandien yra išleisti 86 „Rubinaičio” numeriai, o jubiliejinis – 50-tasis – pasirodė 2009 m.
  • Visų numerių archyvą galima rasti internete, apsilankius vaikų literatūros informacijos svetainėje rubinaitis.lnb.lt